Nieuws

Dinsdag 3 mei start training

Vanaf dinsdag 3 mei 2022 gaan we weer trainen. We doen dit op een grasveld in Selwerd (Eikenlaan tegenover loopgroep Astrea).

Interesse om mee te kaatsen? We verzamelen elke dinsdag om 19.00 uur.

Uitslag Wezon Kaatspartij 2021

Na een mooie kaatsdag op sportpark de Wijert zijn dit de prijswinnaars:
A-klasse
1e prijs Henk Buma, Sybe bij de Leij en Bert Plat
2e prijs Willem Rienks, Hidde Folkertsma en Guido van der Wal

B-klasse
1e prijs Annemiek Korf en Boukje Houtsma
2e prijs Jentsje Deelstra, Kees Sikkema en Johan JorritsmaMarrit Koningin op Frouljus PC!

Op zaterdag 27 september heeft ons lid Marrit Zeinstra de in dit bijzondere seizoen uitgestelde Frouljus PC gewonnen en werd zij uitgeroepen tot Koningin! In de finale wist zij met haar maten Nynke Sijbrandij en Manon Scheepstra het andere favoriete partuur van Ilse Tuinenga, Imke van der Leest en Margriet Bakker te verslaan.

In het midden Marrit Zeintra – foto LC


Geslaagde 1e editie van de Open Groninger Kaatskampioenschappen

Op 19 september 2020 hebben we een prachtige dag gehad bij de Open Groninger Kaatskampioenschappen😃. We hadden mooie deelnemerslijst van 10 parturen en fijne omstandigheden. Al vroeg in de ochtend werd er een mooi veld gelegd met behulp van FBA-materialen, materiaal van K.V. Ontspanning uit Skingen-Slappeterp en materiaal van korfbalvereniging NIC, die ook de kantine regelde. Er stonden bij aanvang van de wedstrijd 10 parturen op de lijst.

De prijswinnaars deze dag zijn:
1e prijs:
Pieter Vogels
Johan Keizer

2e prijs
Hidde Folkertsma
Jeldrik Doevendans
Jan Brandsma

3e prijs
Peter Veltman
Jentje Deelstra
Trevor Scarse

1e herkansing:
Bert Plat
Tom Brandsma
Annemiek Korf

2e herkansing
Steven Nesse
Jelmar Gerritsen
Piet Bierma


Anne, Hiske en Aletta winnen (ook) in 2020 de Jong Famme!

Zaterdag 8 augustus 2020 heeft Wezon “De Sterke Earm” wederom de Jong Famme Partij in Mantgum gewonnen. Het was de derde maal op rij dat de kransen meemochten naar Groningen. Voor Wezon kaatsten Anne Monfils, Hiske Zeinstra en Aletta van Popta. Op de deelnemerslijst stonden in totaal 17 verenigingen waarbij de overige 16 verenigingen afkomstig waren uit Friesland. In de finale versloegen de Groningse dames Makkum met 5-2 6-2. Een derde prijs was er voor vooraf favoriete Wommels. Groningen wist de gehele, zeer warme dag, de partijen met verve naar zich toe te trekken getuige de zeges op Workum (5-2 6-6), Mantgum (5-2 6-0), Easterein (5-1 6-4) en Makkum.

Voor kaatsers Anne Monfils en Hiske Zeinstra was het de derde maal dat zij voor Groningen deze partij wisten te winnen. Aletta van Popta deed voor het eerst mee, eerdere edities werden gewonnen met Marrit Zeinstra die nu als coach de prijs in ontvangst nam.


Anne Monfils, Hiske Zeinstra en Marrit Zeinstra prolongeren titel Jong Famme!

Zaterdag 29 juni 2019 heeft Wezon “De Sterke Earm” de Jong Famme Partij in Mantgum gewonnen! Het was de tweede achtereenvolgende keer dat onze kaatsers Anne Monfils, Hiske Zeinstra en Marrit Zeinstra deze partij voor dames junioren wisten te winnen. Op de deelnemerslijst stonden in totaal 18 verenigingen waarbij de overige 17 verenigingen afkomstig waren uit Friesland. In de finale versloegen onze Groningse dames Wommels. Een derde prijs was er voor Marsum.